QSOs

CallsignDate-Time (UTC)ModeMHZRelais
OH8STN20.09. 21:06VARAC7.105000-
PC7E20.09. 16:41VARAC7.104250-
PE1KWE18.09. 21:19VARAC7.104250-
DG3NAB18.09. 19:51VARAC7.102000-
PE1KWE16.09. 21:52VARAC7.103500-
PD2RAL16.09. 20:42VARAC7.105750-
DK1REM16.09. 19:00VARAC14.105750-
DL2GMS15.09. 20:11LSB7.096000-
DL8LSK14.09. 16:58LSB7.198000-
DL2GMS13.09. 20:18LSB7.167000-
GB6OUS13.09. 20:07LSB7.107000-
ON2AD13.09. 17:30VARAC7.104250-
K1LZ11.09. 22:05LSB7.164000-
DO3AJ11.09. 18:53VARAC3.595750-
DK6GL10.09. 12:59C4FM145.475000-
DK6GL10.09. 12:44FM145.475000-
DK6GL09.09. 16:28FM145.525000-
HB9ENR09.09. 16:21FM145.500000-
DL2KJ08.09. 12:34C4FM438.625000MMDVM
DF1GT08.09. 12:29C4FM438.625000MMDVM
DF0PU03.09. 11:56FM145.625000DB0WV
DK3JB29.08. 22:29LSB7.114000-
HB9KOI25.08. 17:29FM145.625000DB0WV
HB9KOI21.08. 20:12FM145.625000DB0WV
DO1SJG16.08. 19:03FM145.625000DB0WV
DO1MLO16.08. 19:02FM145.625000DB0WV
DG1GJT16.08. 18:59FM145.625000DB0WV
HB9SST16.08. 18:33FM145.625000DB0WV
DO4PW13.08. 17:49FM145.500000-
DO4PW13.08. 16:50FM145.500000-

QSL-Cards can be ordered by mailing me. (See my mail-address in the imprint).